Dutch Cuisine ondertekent Sector Deal Den Haag

Geplaatst op

Onder het toezien van de Haagse wethouder Bert van Alphen werd op dinsdag 15 oktober met 13 koepelorganisaties in de sector ‘Horeca, Hospitality en Toerisme’ een sectordeal getekend door onder andere Koninklijke Horeca Nederland, 3.4.5. Stėrren Hotels Den Haag, VBS, VSS, vakbonden, opleiders en natuurlijk Dutch Cuisine. Er zitten momenteel 27.000 mensen in de bijstand in Den Haag. Met de deal geven bedrijven aan één of meerdere banen, scholingsmogelijkheid of actieve begeleiding te bieden aan mensen die in de bijstand zitten.
Aansluitend tekenden nog eens 16 horecaondernemers een werkakkoord. Daarmee haalde WSP de 1000e baan (of opleiding met baangarantie) binnen. Tijdens de Haagse Banenmarkt werden 2150 afspraken voor vervolggesprekken gemaakt en tekenden 4 mensen met een bijstandsuitkering ter plekke een arbeidscontract. Sinds de start van Werkoffensief +500 begin dit jaar is het aantal bijstandsuitkeringen met circa 3000 gedaald.