Dutch Cuisine Event in World Food Centre

13 juni 2016
Ede

Op 13 juni vindt een Dutch Cuisine Event in World Food Centre Ede plaats. Er volgt een inspirerend programma met alle Dutch Cuisine ambassadeurs, sponsors, Green Deal Partners, leden Raad van Advies en het bestuur. Ook de culinaire pers is aanwezig. In het programma komen verschillende topics naar voren.