Voedseltop

26 januari 2017
Den Haag

Tijdens deze Voedseltop presenteert Dutch Cuisine bestuurslid Monique Mulder een korte pitch waarin de doelen en het plan van aanpak van Dutch Cuisine voor 2017-2019 worden aangestipt. Ook de samenwerking met Green Deal partner Variatie in de Keuken wordt kort toegelicht door Joris Heijnen (directeur Variatie in de Keuken). Albert Kooy verzorgt de Dutch Cuisine bites bij de borrel en er wordt een filmpje getoond van het Koning Willem I College (ROC) over de nieuwe Dutch Cuisine koksopleiding die in september 2017 van start gaat.