FOODVISIE EDE

Geplaatst op

Ede heeft ambities als het om food gaat. Food is in Ede voor iedereen. Ede richt zich met food op zowel sociale aspecten (waaronder gezondheid) als op economische aspecten. Foodkennis en -innovatie is hierbij onmiskenbaar de troef en hiermee onderscheidt Foodvalley en daarmee Ede zich van andere foodregio’s. Ede werkt bijvoorbeeld samen met Het Steunpunt van Smaaklessen aan het versterken van voedselonderwijs in Ede en de hele Foodvalley regio. Die integrale samenwerking zorgt ervoor dat verschillende partners van de gemeente Ede voedselonderwijs erkennen als belangrijk speerpunt. Mooi resultaat is de thema-avond op 2 juni waarbij scholen, ouders en voedselprofessionals met elkaar werken aan Voedselonderwijs.

www.ede.nl/edekiestvoorfood