Najaarsbijeenkomst De Oerakker

22 november 2018
WUR, Wageningen

Dutch Cuisine ambassadeur Norbert Mergen-Metz vertelt in een korte voordracht voor het Netwerk Eeuwig Moes, Stichting De Oerakker over MergenMetz. Netwerk Eeuwig Moes van Stichting De Oerakker zijn verzamelaars en telers van oude rassen, verbonden aan Centrum Genetische Bronnen van Wageningen UR.
www.deoerakker.nl