Sustainable Development Goal 17

5 juli 2017
Utrecht, Auditorium Rabobank Nederland

Op 5 juli aanstaande staan tijdens het congres ‘Sustainable Development Goal (SDG) 17: what makes a partnership successful?’ klanten op het podium bij Green Deal partner Rabobank die daadwerkelijk meters hebben gemaakt in het verduurzamen van hun voedselproductieketens en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering hebben verbeterd.