www.rabobank.nl/food

Contactpersoon:
Martijn Rol / sectorspecialist food
martijn.rol@rabobank.nl

Rabobank

Banking for Food

Over Rabobank
Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedsel voor meer dan negen miljard mensen in 2050. Waarom houdt de Rabobank zich hier als bank mee bezig, buiten én binnen Nederland? Het heeft alles te maken met de ambitie én de oorsprong van de bank. De Rabobank kent food & agri van haver tot gort. Rabobank is ontstaan in de landbouw en heeft zowel in Nederland als daarbuiten een sterke marktpositie in deze sector. Deze positie is in de loop der jaren uitgebreid naar de hele voedselketen: Rabobank ondersteunt en faciliteert ondernemers van zaadje tot bord. Van de boer die het voedsel produceert, tot de horeca-ondernemer die het verwerkt tot een heerlijke maaltijd. Even terug in de tijd: in de jaren ’60 van de 19e eeuw ontstaan op het Duitse platteland landbouwkredietverenigingen die voorzien in de kredietbehoefte van lokale, veelal arme, boeren. Deze vereniging verschaft leden krediet uit lokaal aangetrokken spaargelden. Dit idee van Friedrich-Wilhelm Raiffeisen voor de kredietcoöperatie slaat ook in Nederland aan. Na 1895 ontstaan de eerste coöperatieve boerenleenbanken in Nederland, om boeren en tuinders te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun bedrijven. Deze boerenleenbanken ontwikkelen zicht uiteindelijk tot de coöperatieve Rabobank. De Rabobank is kind aan huis in voedselketen en maakt met haar klanten alles mee. Want de ontwikkeling van gewassen, dieren, voedsel en landbouw gebeurt letterlijk in weer en wind. Met droogte en overstroming, vorst en hitte, hoge en lage prijzen, alle vormen van voor- en tegenspoed zoals de mensheid die kent. Natuurverschijnselen en onvoorspelbaarheid die uiteindelijk zijn weerslag hebben op productie, vraag, beschikbaarheid en prijzen van landbouwproducten en voedsel. En dus op inkomens en investeringen van ondernemers.

Terug naar het hier en nu. De uitdagingen zijn groot in de wereld van voedsel. De Rabobank ziet het als haar opdracht om bij te dragen aan het duurzamer voeden van de wereld, door economisch succes en groei te faciliteren van klanten en de gemeenschappen waarin ze opereren. De Rabobank onderneemt in veel landen activiteiten die passen bij deze ambitie. Een ambitie waarvoor een samenhangende visie beschreven wordt in Banking for Food. Er wordt continu gewerkt aan een verdere uitwerking van de visie, concrete strategie en een plan van aanpak. Deze positie streven we na om foodondernemers, boeren en tuinders wereldwijd via financiering en ondersteuning in staat te stellen om beter, efficiënter en duurzamer te produceren. Maar ook om voedselketens te versterken door optimalisatie met minder verspilling, door deelname aan initiatieven voor duurzame voedselzekerheid, door het stimuleren van het maatschappelijk debat en door een bijdrage te leveren aan de (innovatie) financieringen die nodig zijn. Het doel is de beschikbaarheid van voedsel te vergroten, de toegang tot voedsel te verbeteren, gezonde voeding te stimuleren en de stabiliteit van de voedselindustrie te vergroten.

Vandaag de dag heeft de Rabobank ruim 90 miljard euro aan kredieten uitstaan bij ondernemers in de voedselketen. Bijna de helft daarvan heeft betrekking op Nederland, de andere helft betreft food and agriklanten buiten Nederland. In Afrika heeft Rabo Development samenwerkingsverbanden met banken die in hun land een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de landbouw. En Rabobank Foundation ondersteunt in Afrika en Azië de ontwikkeling van voedselproductie voor het eigen gezin naar mensen die produceren voor de markt, bijvoorbeeld door actief te zijn in microkredieten.

Dutch Cuisine
Vanuit onze Banking for Food strategie heeft Rabobank gekozen voor een partnerschap met Dutch Cuisine. Deze brede beweging in horeca en catering staat voor een gezonde, duurzame voedselketen. Gezond voor consument en dier, duurzaam voor producent en aarde. Centraal staat het stimuleren van gezonde voeding, meer groente, minder vlees, minder bewerkt voedsel, meer vers, meer lokaal en meer seizoensproducten. Korte ketens waar boer en tuinder samenwerken met handel en horeca om te komen tot een passend menu waar de Nederlandse keuken in zijn kracht staat. Promotie van Nederland als voedselland, bewustwording van herkomst eten bij de consument en vooral lekker en gezonder eten. Niet alleen vanuit de visie dat de keten duurzamer moet, maar ook dat ons voedselpatroon gezonder moet. De zorg in Nederland verlegt haar focus naar preventie en gezonde levensstijl, van pillen naar papillen van genezen naar voorkomen, met voeding als het beste medicijn. Gezonde voeding komt steeds meer centraal te staan, ook in de keuze van de consument. Voor ondernemers in food, catering en horeca dan ook het thema voor de komende jaren: hoe zorg ik voor een gezonder productaanbod? Dutch Cuisine heeft hier het antwoord op.