TKI GEZONDE SCHOOLLUNCH

Partner sinds 2017

Dutch Cuisine participeert in het samenwerkingsverband TKI Gezonde Schoollunch, dat zich richt op onderzoek naar het voedingspatroon van kinderen in Nederland.

Deelnemende partners binnen dit samenwerkingsverband zijn: Stichting Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Koninklijke Vezet, AH, gemeente Ede, VU, WUR en Dutch Cuisine.

Voor meer informatie ga naar www.etenopschool.org

Showcase

Jong geleerd is oud gedaan

Is de sleutel tot een gezonde generatie een verzorgde lunch op school? Is deze haalbaar en hoe ziet een gezonde en betaalbare schoollunch eruit? In het onderzoek Eten op School, uitgevoerd door de VU Amsterdam, WUR en aangesloten partners waaronder Dutch Cuisine, worden deze vragen beantwoord. 

Showcase

Groenten in de hoofdrol


In november 2016 stonden ruim 400 bedrijfsrestaurants van Albron in het teken van ‘Hollands op zijn lekkerst’, een campagne in samenwerking met Dutch Cuisine. Het menu bestond uit gerechten bereid volgens de filosofie van Dutch Cuisine.

Green Deal verduurzamen voedselconsumptie

Partner sinds 2015

Dutch Cuisine was initiator en penvoerder van de Green Deal ‘Verduurzamen Voedselconsumptie’. De Green Deal was gericht op het makkelijk en aantrekkelijk maken van gezond en duurzaam eten voor de consument. Door samen te werken met alle schakels in de voedselketen wil Dutch Cuisine de verduurzaming van onze voedselconsumptie versnellen.

De horeca is een van de vele schakels uit de voedselketen waarmee Dutch Cuisine samenwerkte binnen deze Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie. Zeventien deelnemende partijen opereerden naast Dutch Cuisine binnen deze Green Deal, te weten Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Stichting Natuur & Milieu, Albron, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Groningen, gemeente Ede, Rabobank, Mattmo Creative, Wageningen University, Koppert Cress, GroentenFruit Huis, Provincie Noord-Brabant en Greendish. Deze deelnemende partijen werkten in wisselende samenwerkingsverbanden aan een versnellingsproces dat de voedselconsumptie verduurzaamt. Ze gaven hiermee een impuls aan de innovatiekracht van de horeca, aan nieuwe economische bedrijvigheid in de toeleveringsketens en aan ‘gastronomische profilering in het buitenland’. In een looptijd van drie jaar (de Green Deal is in november 2015 gestart en liep tot november 2018) vonden projecten plaats gericht op het delen van kennis, het ontwikkelen van instrumenten en programma’s, en het verkrijgen van exposure.

Meer informatie over deze Green Deal vind je terug op
www.greendeals.nl/green-deals/verduurzamen-voedselconsumptie
en via de volgende link kun je de eindevaluatie downloaden:
Eindevaluatie Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie (6MB)

Showcase

Dutch Cuisine thuis: makkelijk te doen

In samenwerking met GPA en Marley Spoon is een eerste foodbox ontwikkeld met receptuur van Dutch Cuisine chef Bas Cloo. Momenteel wordt gewerkt aan two-step cooking receptuur inclusief storytelling voor de Marley Spoon foodbox op reguliere basis.

 

Green
Protein
Alliance

Partner sinds 2017

Dutch Cuisine heeft een samenwerkingsverband met Green Protein Alliance (GPA). GPA is een samenwerkingsverband van aanbieders en producenten van plantaardige eiwitten, die verbonden worden door hun gedeelde visie: een duurzamer voedselsysteem waar plantaardige eiwitten een voor de hand liggende keuze zijn.

GPA is een initiatief van DuurzaamDoor, Planeet en New-Forsight, met aangesloten partners Milieu Centraal, Voedingscentrum en EZ. De organisatie Natuur & Milieu is lid, net als bedrijfsmatige leden als Albert Heijn, Jumbo, Hak en Bonduelle. Dutch Cuisine gaat in samenwerking met GPA Dutch Cuisine recepten aanbieden via foodboxes en in groente­pakketten. De ambitie van Dutch Cuisine is dat op deze manier binnen twee jaar tijd, 5 miljoen Dutch Cuisine gerechten zijn genuttigd.

Voor meer informatie ga naar www.greenproteinalliance.nl